„Investiţia în cunoaştere are cea mai mare dobândă.”

Benjamin Franklin

APS Romania Local » Servicii » Investiții financiare

Creșterea exponențială a tranzacțiilor împrumuturilor performante și  neperformante din ultimele două decenii a generat beneficii importante atât pentru bănci, în calitate de vânzători, cât și pentru investitori, în calitate de cumpărători.

Ca o consecință a crizei financiare, volumul creditelor neperformante a crescut atât de mult încât, în prezent, este o practică uzuală pentru insituțiile bancare să își îmbunătățească calitatea performanței financiare printr-un proces de curățare ce presupune vânzarea creanțelor către investitori.

Divizia de Investiții Financiare a APS colaborează cu diverse categorii de clienți, de la investitori locali la instituții financiare de talie mondială, în vederea dezvoltării unor strategii avansate de management a portofoliilor ce vor ajuta la atingerea pragurilor de performanță stabilite inițial.

APS este responsabilă pentru toate activitățile asociate management-ului portofoliilor de creanțe: evaluarea și verificarea prealabilă a cazurilor (due diligence), etapa de ofertare, preluarea și activitățile curente de management și colectare a debitelor, monitorizarea și transferul colectărilor, măsurarea performanței și raportarea către client cu o frecvență prestabilită.

În structura organizațională a diviziei de Investiții Financiare se regăsesc:

  • Echipa de modelare și analiză, ce poate furniza modele personalizate pornind de la strategia de recuperare bazată pe un istoric de date relevante, colectate în peste 10 ani de experiență;
  • Echipa „underwriting” (transferul de portofolii), ce regrupează 10 membri cu roluri prestabilite în vederea verificării prealabile (due diligence) și a execuției;
  • Echipa de evaluare, responsabilă de evaluarea garanțiilor mobile sau imobile;
  •  Specialiști în domeniul financiar-bancar cu experiență în activități de investiții financiare, responsabili de întregul flux, de la inițierea până la finalizarea tranzacției.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați http://www.aps-holding.com/investment-management.html.

News

APS România tranzacționează un important ansamblu comercial din Ardeal

Ca urmare a achiziționării unui pachet de credite corporate neperformante de la una dintre cele mai mari instituții bancare din România, APS Holding, împreună cu alți investitori internaționali, au devenit creditorii creanței cu garanție ipotecară asupra unei proprietăți imobiliare din Ardeal, a cărei negociere a fost finalizată în debutul acestui an.